Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleer

Groep 7-8

Wie zijn wij?

Groep 7-8 heeft 2 leerkrachten. Op maandag staat meester Karlo voor de groep en van dinsdag tot en met vrijdag staat juf Christa voor de groep. 

Wat doen we zoal?

De dag beginnen we altijd met een dagopening; we bidden, luisteren naar de Bijbelverhalen en het zingen van liederen. Op het bord staat altijd de dagplanning.  Per vak staat aangegeven wat er gedaan moet worden. Voor de pauze wordt er gewerkt aan de dag-/ weektaak. Binnen de weektaak vallen de vakken rekenen, taal en spelling. Daarnaast kan dit aangevuld worden met extra taken voor een ander vakgebied. De verwerking van de opdrachten voor rekenen wordt gedaan met de methode Pluspunt 4. 

Tijdens het zelfstandig werken wordt er vaak aan een bepaalde groep instructie gegeven, de andere groep is dan zelfstandig aan het werk. Na de instructie loopt de leerkracht rondes en kunnen de kinderen vragen stellen. Door het blokje op een vraagteken te zetten laten de leerlingen aan de leerkracht weten dat ze een vraag hebben en werken ondertussen door aan een andere opdracht. Tijdens het zelfstandig werken is er voor de leerkracht ruimte om individueel  met leerlingen aan het werk te gaan. Dit gebeurt aan de instructietafel.

Na de pauze wordt er elke ochtend 15 minuten gelezen. De kinderen lezen uit hun bibliotheekboek die ze elke dinsdag uitzoeken in de schoolbieb; er wordt samen gelezen of er wordt tempo gelezen door middel van het 'racelezen' behorende bij Alles in 1. 

In de bovenbouw is er ook ruimte voor speciale projecten. Zo wordt er elk jaar meegedaan met de voorleeswedstrijd en de Drentse Kinderjury. Er wordt een (eind)musical ingestudeerd en er is een schoolkamp. Sinds schooljaar 2016/2017 hebben we op de Fontein de beschikking over een 3d-printer, deze is door de leerlingen zelf gebouwd. De leerlingen maken zelf een ontwerp en printen het vervolgens uit met deze bijzondere printer. Ook beschikken we over mini-drones, Lego-we-do, Lego Mindstorm en een VR-bril. Met deze (technische) zaken willen wij de leerlingen voorbereiden op vaardigheden die tegenwoordig al niet meer weg te denken zijn in de maatschappij. 

Welke vakken?

Groep 7-8 heeft taal, spelling, Engels, begrijpend lezen, tekenen, handvaardigheid,  aardrijkskunde (inclusief topografie), geschiedenis, natuur, techniek, muziek en verkeer (Alles-in-1), schrijven, rekenen en gymnastiek. Via de methode Alles-in-1 worden dus heel veel vakgebieden in samenhang aangeboden. Dit gebeurt door middel van een overkoepelend thema. Daarnaast houden de leerlingen elk jaar een boekbespreking en een spreekbeurt en maken ze een werkstuk.

Eten / drinken op school

Om tien uur wordt bij binnenkomst het eten en drinken in de klas genuttigd.  Tijdens het eten tussen de middag wordt de time timer op 15 minuten gezet. De eerste 10 minuten wordt er in stilte gegeten en gelezen. De laatste 5 minuten mag er rustig worden gepraat.  De klassendienst zorgt er aan het eind van de dag voor dat de borden  en de vloer schoongemaakt wordt.