Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleer

Rapport

Wanneer ik vroeg in de ochtend mijn kantoor binnenloop, zie ik dat de conciërge de post al op mijn bureau heeft gelegd. Boven op de stapel ligt een grote envelop. Daar zit hij in, de rapportage van de leerlingentevredenheidspeiling. Het onderwijs is continu in beweging en we werken voortdurend aan de kwaliteit van onze school. Door het afnemen van peilingen hebben we zicht op hoe verschillende doelgroepen ons onderwijs en onze school ervaren. Daarom voeren we deze onderzoeken uit onder de ouders, leerlingen en teamleden.

 

Ditmaal was het de beurt aan de kinderen om hun bevindingen weer te geven en nu ligt het voor me. Enigszins gespannen open ik de envelop. Zou het beeld gelijk zijn gebleven aan wat de inspectie in februari 2020 heeft waargenomen? Zij beoordeelden het onderdeel pedagogisch klimaat destijds met een ‘goed’. Ze zagen een school waarbinnen een veilig klimaat is gewaarborgd. Een plek waar men op een respectvolle manier met elkaar omgaat.

Dat is waar wij voor staan en wat wij uitdragen. In onze schoolgids staat het als volgt beschreven: ‘Op onze school wordt onderwijs geboden in een veilige en vertrouwde sfeer. Dé voorwaarde voor kinderen om zich open te kunnen stellen, te ontdekken en zichzelf te ontwikkelen.’ Daarom is het een groot compliment als een externe instantie dit ook waarneemt.

 

Maar hoe zit het met onze belangrijkste klanten, zij die iedere dag ons onderwijs mogen ervaren? Ik haal het dikke rapport uit de envelop en blader naar de eindconclusie. Daar staat het. Mijn hart maakt een sprongetje bij het zien van het eindcijfer. Met een 8,5 scoren we een halve punt boven het landelijk gemiddelde! De kwalificatie van de inspectie wordt in deze peiling onderschreven door de kinderen die dagelijks aan ons worden toevertrouwd. Ik spring op en loop direct naar mijn collega’s om het goede nieuws te vertellen.

 

Het blijft niet alleen bij dit feestje, want ‘goed’ is niet ons einddoel. Het kan altijd beter en de uitgebreide analyse biedt voldoende handvatten om verbeteringen in gang te zetten, zodat we voor ieder kind een sprankelende bron voor hun toekomst kunnen blijven.

Albert Bosscha,
directeur CBS De Fontein Dwingeloo