Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleer

Groep 7-8

Wie zijn wij?

Groep 7-8 bestaat uit 14 leerlingen. Groep 8 bestaat uit vier meisjes en vier jongens, groep 7 bestaat uit twee meisjes en vier jongens. Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag staat meester Karlo voor de klas. Op woensdag staat juf Eline voor de groep.

Wat doen we zoal?

De dag beginnen we altijd met een dagopening; we bidden, luisteren naar de Bijbelverhalen en zingen liederen. Op het digitale schoolbord staat altijd de dagplanning.  Per vak staat aangegeven wat er gedaan moet worden. Voor de pauze wordt er gewerkt aan de weektaak. Deze krijgen de leerlingen op maandag op , waarna ze een eigen planning maken. Binnen de weektaak vallen de vakken rekenen, taal en spelling. Daarnaast kan dit aangevuld worden met extra taken voor een ander vakgebied. De verwerking van de opdrachten voor rekenen wordt gedaan met behulp van het digitale programma Snappet. Dit programma registreert de antwoorden, geeft directe feedback (goed of fout) en houdt de ontwikkeling van de leerlingen nauwlettend in de gaten. Het niveau van de opdrachten wordt aangepast aan het niveau van de leerling.

Tijdens het zelfstandig werken wordt er vaak aan een bepaalde groep instructie gegeven, de andere groep is dan zelfstandig aan het werk. Na de instructie loopt de leerkracht rondes en kunnen de kinderen vragen stellen. Door het blokje op een vraagteken te zetten laten de leerlingen aan de leerkracht weten dat ze een vraag hebben en werken ondertussen door aan een andere opdracht. Tijdens het zelfstandig werken is er voor de leerkracht ruimte om individueel  met leerlingen aan het werk te gaan. Dit gebeurt aan de instructietafel.

Na de pauze is er elke ochtend 15 minuten stil lezen. De kinderen lezen dan allemaal uit hun bibliotheekboek die ze elke maandag uitzoeken in de schoolbieb.

In de bovenbouw is er ook ruimte voor speciale projecten. Zo wordt er elk jaar meegedaan met de voorleeswedstrijd en de Drentse Kinderjury. Er wordt een (eind)musical ingestudeerd en er is een schoolkamp. Sinds schooljaar 2016/2017 hebben we op de Fontein de beschikking over een 3d-printer, deze is door de leerlingen zelf gebouwd. De leerlingen maken zelf een ontwerp en printen het vervolgens uit met deze bijzondere printer.

Welke vakken?

Groep 7-8 heeft taal, spelling, Engels, begrijpend lezen, tekenen, handvaardigheid,  aardrijkskunde (inclusief topografie), geschiedenis, natuur, techniek, muziek, verkeer (Alles-in-1), schrijven, rekenen, gymnastiek,en Goed Gedaan. Via de methode Alles-in-1 worden dus heel veel vakgebieden in samenhang aangeboden. Dit gebeurt door middel van een overkoepelend thema. Tijdens de Goed Gedaan lessen wordt er aandacht besteed aan sociaal emotionele vorming. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: kiezen, gevoelens, blij zijn met jezelf, grapje - plagen - pesten en verschillen tussen mensen. Daarnaast houden de leerlingen elk jaar een boekbespreking en een spreekbeurt en maken ze een werkstuk.

Eten / drinken op school

Om vijf voor half elf wordt het drinken in de klas opgedronken. Daarna kunnen de leerlingen buiten hun fruit / koek opeten. Tijdens het eten tussen de middag wordt de time timer op 15 minuten gezet. De eerste 10 minuten wordt er in stilte gegeten. De laatste 5 minuten mag er rustig worden gepraat. Na 15 minuten mag iedereen naar buiten. De klassendienst zorgt
 er voor dat het lokaal netjes gemaakt wordt en gaat daarna ook naar buiten. De klassendienst zorgt er aan het eind van de dag ook voor dat de borden  en de vloer schoongemaakt wordt.