Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleer

Groep 4-5-6

 

Wie zijn wij?

Groep 4-5-6 bestaat uit 19 leerlingen. Maandag en dinsdag staat juf Ike voor de klas, woensdag t/m vrijdag juf Christa. Op woensdag en donderdag is de klas gesplitst, groep 4 zit dan bij groep 3 in het lokaal. Regelmatig is onze onderwijsassistent juf Dimitra bij ons in de klas ter ondersteuning.

Wat doen we zoal?

De dag beginnen we altijd met een dagopening; we bidden, luisteren naar het bijbelverhaal en zingen liederen. Op het bord staat altijd de dagplanning  voor de hele dag. Alle vakken met de daarbij behorende lessen staan erop. Hierdoor kunnen de kinderen altijd zien welke les / welke bladzijde aan de beurt is.

Tijdens het zelfstandig werken wordt er aan een bepaalde groep instructie gegeven, de andere klassen zijn dan zelfstandig aan het werk. Na de instructie loopt de leerkracht rondes en kunnen de kinderen vragen stellen. Door het blokje op een vraagteken te zetten laten de leerlingen aan de leerkracht weten dat ze een vraag hebben en werken ondertussen door aan een andere opdracht. Tijdens het zelfstandig werken is er voor de leerkracht ruimte om individueel met leerlingen aan het werk te gaan. Dit gebeurt aan de instructietafel.

Na de pauze is er elke ochtend 15 - 20 minuten stil lezen. De kinderen lezen dan allemaal uit hun bibliotheekboek die ze elke maandag uitzoeken in de schoolbieb.

Welke vakken?

Groep 4 krijgt les uit de methode Alles in 1. Er worden 5 thema's van elk 8 weken behandeld en zo wordt er gewerkt aan taal, spelling, woordenschat, technisch- en begrijpend lezen, Engels, verkeer, muziek, tekenen, handvaardigheid en wereld oriëntatie . Door middel van een overkoepelend thema komen al deze vakken aan bod. Verder heeft groep 4 rekenen, schrijven,  gymnastiek en Goed Gedaan lessen.Tijdens de Goed Gedaan lessen wordt er aandacht besteed aan sociaal emotionele vorming. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn: opkomen voor jezelf,  samen spelen en werken, blij zijn met jezelf, grapje - plagen - pesten, wensen en dromen. Samen met groep 5 en 6  kijken we  naar het jeugdjournaal en De Dag Vandaag.  Op de site www.alles-in-1.org kunnen de kinderen op school en ook thuis bezig zijn met de methode Alles in 1.

In groep 5 en 6 werken we ook met de methode Alles in 1. Naast de vakken die genoemd zijn bij groep 4 is er ook aandacht voor aardrijkskunde (inclusief topografie), geschiedenis , natuur en techniek.  Vanaf groep 5 wordt er met het vak rekenen gewerkt met Snappet. Snappet is een digitaal verwerkingsprogramma. In het programma maken de kinderen hun opdrachten die ze normaal gesproken in hun werkboek of schrift zouden maken. De antwoorden worden geregistreerd en ze krijgen hierbij directe feedback (is het antwoord goed of fout).  De leerkracht kan de vorderingen op de voet volgen. Het niveau van de opdrachten wordt aangepast aan het niveau van de leerling.

Elk jaar houden de kinderen van groep 5 en 6 een boekbespreking en een spreekbeurt. In het kader van leesbevordering is er altijd extra aandacht voor lezen tijdens de Kinderboekenweek en doen we dit jaar mee met Leesvirus. Gedurende het schooljaar gaan we ook met groep 4,5 en 6 naar voorstellingen en op excursies ( bv. Hunebedcentrum)

Groep 3 en 4 krijgt gedurende 2 jaar AMV van een muziekdocent van Scala. De lessen bestaan uit: zingen, bewegen op muziek, maat en ritme, luisteren naar muziek, bespelen van een klokkenspel en het aanleren van notenschrift.

 

Eten / drinken op school

Bij het naar binnen gaan om 8.30 uur wordt het drinken van de ochtendpauze en middagpauze in het laatje bij de deur gezet. Tijdens het eten tussen de middag wordt de time timer op 15 minuten gezet.  De eerste 10 minuten wordt er in stilte gegeten. De laatste 5 minuten mag er rustig worden gepraat. Na 15 minuten mag iedereen naar buiten. De klassendienst zorgt ervoor dat het lokaal netjes gemaakt wordt en gaat daarna ook naar buiten.